ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА

Заповед № 232/01.04.2021 г. във връзка с определения пожароопасен сезон в горските територии на Област Враца от 01.04.2021 г. до 31.10.2021 г.

Потърсете в сайта

Местоположение