Във връзка с предстоящите на 29 октомври 2023 г. избори за общински съветници и кметове, Общинска администрация Бяла Слатина уведомява гражданите на Община Бяла Слатина, че съгласно §67, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс, към 04 август 2023 г. (датата на обнародване на указа на президента), кметствата, отговарят на изискванията на чл. 14 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България и в които на 29 октомври 2023 г. ще се произведат избори за кмет на кметство са:

 

                   с. Алтимир;

                   с. Буковец;

                   с. Бърдарски геран;

                   с. Бъркачево;

                   с. Враняк;

                   с. Габаре;

                   с. Галиче;

                   с. Драшан;

                   с. Комарево;

                   с. Попица;

                   с. Соколаре;

                   с. Тлачене;

                   с. Търнава;

                   с. Търнак;
публикувано на 21.09.2023 г. 


Покана във връзка с назначаването на секционни избирателни комисии за произвеждането на избори за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г. в Заседателната зала на Общински съвет Бяла Слатина в гр. Бяла Слатина на 20.09.2023 г. от 13:00 часа

РЕШЕНИЕ № 2378-МИ София, 12 септември 2023 г. 

ОТНОСНО: назначаване съставите на СИК за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.


- публикувано на 14.09.2023 г.

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. (по чл. 42, ал. 1 ИК) - публикувано на 13.09.2023 г.

Важни дати и срокове при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.-публикувано на 04.09.2023 г.

Съобщение, във връзка с предстоящите на 29 октомври 2023 г. изобри за общински съветници и кметове, кмета на Община Бяла Слатина уведомява представителите на партиите и калициите, че на 17.08.2023 г. /четвъртък/ от 11:00 часа, в Заседателната зала на Общински съвет Бяла Слатина ще се проведат консултации за определяне състава на Общинска избирателна комисия Бяла Слатина. - публикувано на 08.08.2023 г.

В изпълнение на разпоредбите на чл. 75 от Изборния кодекс и Решение № 1962-МИ от 04.08.2023 г. на Централната избирателна комисия, във връзка с назначаването на Общинска избирателна комисия за провеждането на изобри за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г., в заседателната зала на Общински съвет Бяла Слатина, на 17.08.2023 г. от 11:00 ч. ще се проведат консултации с представители на парламентарно представените партии и коалиции от 49-то Народно събрание, за определяне състава на Общинската избирателна комисия на територията на Община Бяла Слатина. - публикувано на 08.08.2023 г.