Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия за гражданите на общината поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето - публикувано на 29.09.2022


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.  - натисни върху текста.  - публикувано на 21.09.2022 г.


ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР за издадените удостоверения за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. (по чл. 35, ал. 2 ИК)  - публикуван на 17.09.2022 г.


Протокол от срещата с упълномощените представители на политически партии и коалиции от партии, проведена при кмета на община Бяла Слатина на 25.08.2022 година.  - натисни върху текста. Публикувано на 25.08.2022 г.


ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за произвеждане на избори за народни представители на 2 октомври 2022 г. (по чл. 42, ал. 1 ИК)   - публикуван на 19.08.2022 г.


Указ № 213 за разпускане на Четиридесет и седмото Народно събрание на 2 август 2022 г. и насрочване на избори за Народно събрание на 2 октомври 2022 г.(обн., ДВ, бр. 61 от 02.08.2022 г.)


Заповед № 467/17.09.2022 относно образуване на територията на община Бяла Слатина 5 (пет)  броя избирателни секции за провеждане на изборите за Народно събрание на 02 октомври 2022 г. - публикувано на 19.09.2022 г. 
Заповед № 403/31.08.2022 г. относно определяне на места за поставяне на агитационни материали на територията на гр. Бяла Слатина във вразка с провеждането на изборите за Народно събрание на 02 октомври 2022 г. - публикувано на 01.09.2022 г. 
Заповед № 373/10.08.2022 г. относно определяне на места за обявяване на избирателните списъци за провеждането на избори за Народно събрание на 02 октомври 2022 г. на територията на община Бяла Слатина - публикувано на 10.08.2022 г.
Заповед № 372/10.08.2022 г. относно образуване на 39 (тридесет и девет) избирателни секции за произвеждане на изборите за Народно събрание на 02 октомври 2022 г. - публикувано на 10.08.2022 г.

Във връзка с предстоящите на 02 октомври 20212 г. избори за Народно събрание, Общинска администрация Бяла Слатина уведомява гражданите на общината поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, че могат да гласуват в предстоящите избори като подадат заявление до кмета на общината/кметството. 

Заявлението се подава по един от следните начини:

- саморъчно подписано от избирателя и подадено до кмета на общината/кметството от пълномощник с пълномощно в свободен текст, без да е необходима нотариална заверка на подписа на заявителя, по пощата или по факс 0915/82914;

- по електронен начин през интернет страницата на Община Бяла Слатина www.byala-slatina.bg/izbori без да се изисква квалифициран електронен подпис, или на безплатен телефонен номер 0899167996   - публикувано на 29.09.2022


Във връзка с предстоящите на 02 октомври 2022 г. избори за Народно събрание, Общинска администрация Бяла Слатина уведомява гражданите на общината, че заявки за осигуряване на транспорт и помощ при придвижването до съответната секция на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването се приемат на тел. 0915/8-26-55, в сградата на Общинска администрация Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски“ № 68, както и в кметствата от община Бяла Слатина.
В изборния ден 02 октомври 2022 г. /неделя/, заявките ще се приемат както следва:
- за кметствата в общината - от 07:00 ч. до 18:00 ч.;
- за гр. Бяла Слатина от 07:00 ч. до 19:00 ч.                  - Публикувано на 26.09.2022 г.


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.  - натисни върху текста!  - публикувано на 21.09.2022 г. 


Община Бяла Слатина уведомява всички членове на секционни избирателни комисии, назначени на територията на община Бяла Слатина за произвеждане на предстоящите избори за Народно събрание, насрочени за 02 октомври 2022 г., че РИК Враца ще проведе присъствено обучение на членовете на комисиите на 24.09.2022 г. /събота/ от 10:30 ч. в театралния салон, в сградата на НЧ „Развитие-1892“ гр. Бяла Слатина /Културния дом/, находяща се в гр. Бяла Слатина, пл. „Демокрация“ № 1.

 

ГРАФИК ЗА ИЗВОЗВАНЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК И ПСИК  

ЗА ОБУЧЕНИЕ НА 24 септември 2022 г. В ГР. БЯЛА СЛАТИНА

/Сборен пункт – пред кметствата/

Марка автобус

 

маршрут

Тръгване

1.

„Otoyol“, модел „M.50.14 School bus” 30+1 местен с рег. № ВР 7388 ВС, с шофьор Иван Иванов

За членовете на СИК от селата: Драшан, Габаре, Враняк

с. Драшан

9:10 часа

с. Габаре

9:25 часа

с. Враняк

9:40 часа

1.1

Връщане

гр. Бяла Слатина – с. Попица – с. Бъркачево -с. Враняк - с. Габаре - с. Драшан – с. Враняк

13:00 часа

 

2.

„Isuzu” модел “Turquoise”, 32+1 местен с рег. № ВР 7392 ВС

с шофьор Любомир Хичовски

За членовете на СИК от село Галиче

 

с. Галиче

9:45 часа

2.1

Връщане

гр. Бяла Слатина – с. Галиче - гр. Бяла Слатина       

13:00 часа

3.

 

«Акиа» модел «Ултра Л9»,

/35+1/  ВР 2819 ВР с шофьор  Мустафа Кадриев

За членовете на СИК от селата: Буковец, Тлачене, Комарево и Соколаре

с. Буковец

9:35 часа

с. Тлачене

9:40 часа

с. Комарево

9:50 часа

с. Соколаре

10:00 часа

 3.1

Връщане

гр. Бяла Слатина – с. Соколаре

с. Комарево - с. Тлачене - с. Буковец- гр. Бяла Слатина

13:00 часа

4

«Акиа» модел «Ултра Л9»,

/35+1/  ВР 2816 ВР с шофьор Никола Караджов

За членовете на СИК от селата: Бъркачево и Попица

с. Бъркачево

9:50 часа

С. Попица

10:00 часа

4.1

Връщане

гр. Бяла Слатина – с. Попица – с. Бъркачево-гр. Бяла Слатина

13:00 часа

5

„Isuzu” модел “Turquoise”, 32+1 местен с рег. № ВР 7391ВС

с шофьор Стоян Дилков

За членовете на СИК от селата Алтимир и Търнава

с. Алтимир

9:45 часа

с. Търнава

10:00 часа

5.1

Връщане

гр. Бяла Слатина – с. Търнава –с. Алтимир-  гр. Бяла Слатина

13:00 часа

6

“Hyundai” модел „County” 15+1 местен с рег. №ВР 4181 ВН с шофьор Тихомир Елисеев

 

За членовете на СИК от с. Търнак

с. Търнак

10:00  часа

6.1

Връщане

гр. Бяла Слатина – с. Търнак – гр. Бяла Слатина

13:00 часа

7.

Л.а.  Дачия с рег. № ВР 3495 СК с шофьор Илиян Илиев

За членовете на СИК от с. Бърдарски геран

С. Бърдарски геран

10:00 часа

7.1

Връщане

гр. Бяла Слатина – с. Бърдарски геран – гр. Бяла Слатина

13:00 часа

 

  

ИНЖ. ИВО ЦВЕТКОВ      /п/

КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

  


Покана за консултации. До партиите и коалициите, във връзка с предстоящите на 02 октомври 2022 г. избори за Народно събрание.   - публикувано на 14.09.2022 г.


Във връзка с предстоящите на 02 октомври 2022 г. избори за Народно събрание, Общинска администрация Бяла Слатина уведомява гражданите на общината, че е осигурена машина за гласуване с инсталирана демо версия.  - публикувано на 12.09.2022 г.

Всеки гражданин, който желае може да извърши пробно гласуване. Машината ще бъде поставена във всички населени места в общината, в които на предстоящите избори ще се гласува със специализирано устройство за електронно машинно гласувано съгласно следния график: 

 

Дата

Часови диапазон

Населено място

Място

19.09.2022 г.

10:00 - 13:00

Бяла Слатина

Площад пред сградата на общината

19.09.2022 г.

14:30 - 15:30

Търнава

Сградата на кметството

19.09.2022 г.

16:00 - 17:00

Алтимир

Сградата на кметството

20.09.2022 г.

09:00 - 10:00

Соколаре

Сградата на кметството

20.09.2022 г.

10:30 - 12:00

Галиче

Сградата на кметството

20.09.2022 г.

14:00 - 15:00

Бърдарски геран

Сградата на кметството

20.09.2022 г.

15:30 - 17:00

Търнак

Сградата на кметството

21.09.2022 г.

10:00 - 11:00

Попица

Сградата на кметството

21.09.2022 г.

11:30 - 12:30

Бъркачево

Сградата на кметството

21.09.2022 г.

13:30

Габаре

Сградата на кметството

 

23.09.2022 г.

10:00 - 13:00

Бяла Слатина

Площад пред сградата на общината

 Във връзка с предстоящите на 2 Октомври 2022 г.  Избори за Народно Събрание, кмета на Община Бяла Слатина уведомява представителите на партиите и коалициите, че на 25.08.2022 г. (четвъртък) от 14:00 часа, в заседателната зала на Общински съвет, ще се проведат консултации за определяне съставите на секционните избирателни комисии на територията на община Бяла Слатина.    - публикувано на 19.08.2022 г.


ДО  РЪКОВОДСТВАТА  НА: КОАЛИЦИЯ „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“,  КОАЛИЦИЯ „ГЕРБ – СДС“,  ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“,  КОАЛИЦИЯ „БСП за БЪЛГАРИЯ“,  ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“,  КОАЛИЦИЯ „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“,  ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“.     - натисни върху текста.   - публикувано на 19.08.2022 г.


Важни дати и срокове при произвеждане на избори за Народно събрание на 02 октомври 2022 г.   - публикувано на 15.08.2022

                     Във връзка с предстоящите на 02 октомври 2022 г. избори за Народно събрание, Общинска администрация Бяла Слатина уведомява избирателите, че могат да подават писмени заявления до кмета на общината/кметство:

  1. Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия - избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на общинската администрация по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане за вписване в списъка за гласуване по настоящия им адрес – 17.09.2022 г. /включително/;
  2. Заявление – Декларация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място - само кандидатите за народни представители, членовете на ЦИК, членовете на РИК и наблюдателите могат да подават заявление за гласуване на друго място до общинската администрация по постоянния им адрес – 17.09.2022 г. /включително/. Удостоверенията за гласуване на друго място се получават лично срещу подпис или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно.
  3. Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адресизбирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес – до 17.09.2022 г. /включително/;
  4. Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък - всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, допуснати спрямо него с писмено заявление до кмета на общината/кметството – до 24.09.2022 г. /включително/;
  5. Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в 14-дневния срок, могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това и при условие че на територията на населеното място е назначена подвижна секционна избирателна комисия. – до 26.09.2022 г. /включително/.

Заявленията се подават в сградата на Община Бяла Слатина, „Център за административни услуги“ и в съответното кметство.

Всеки избирател може да направи справка в избирателния списък по ЕГН на безплатен телефон: 0899167996. За информация: 0915/882-125, 0915/882-105, 0915/882-122.

 

 

ИНЖ. ИВО ЦВЕТКОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

Решение 1281-НС / 16.08.2022 г. на ЦИК    - натисни върху текста.
Наименование Брой тегления
S22C-822081913071.pdf 65 Изтегли документ с име "S22C-822081913071.pdf"