За Бяла Слатина

Новини

10.09.2021
На основание чл.2 във връзка с чл.8, ал.2 от Наредба №5 от 11.08.2016 г. за условията и реда за финансовото подпомагане на проекти на национални програми за младежта, стартира процедура за набиране на проекти предложения за 2021 г. по Националната програма за младежта (2021-2025) по следните тематични области: Тематична област 1 ,,Неформално обучение за придобиване на...

10.09.2021
Кампанията ,,Home connect-доброто ни свързва’’ е част от корпоративната социална отговорност на представителството на BOSCH домакински уреди в България. През ноември 2021 г. ще се проведе кампания за хората, които желаят да дарят свой употребяван електроуред-печка, пералня или хладилник в сервиз на марката BOSCH и след ремонт за сметка на компанията, той да бъде дарен на...

09.09.2021
ЗАПОВЕД   № 601/09.09.2021г.На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с постъпило писмо от Регионална здравна инспекция гр. Враца с Вх. №3200-73 от 09.9.2021г. Н А Р Е Ж Д А М:Отменям моя заповед с №574/26.08.2021г. с която е определено да се проведе Традиционен есенен Белослатински панаир 2021 в периода 9-12 септември 2021...

08.09.2021
Национален военен университет "Васил Левски" гр. Велико Търново, удължава срока за допълнителен прием на курсанти до края на месец септември 2021 год. За информация и подаване на документи:ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН-ВРАЦАгр.Враца, ул."Алеко Константинов" №10, тел.23895, (092)624044Офис за военен отчет в общината Експерт в ОВО - Илиян Илиев - тел.: 0878698065

07.09.2021
От 7 септември до 3 октомври 2021 г. ще се проведе 18-ото поред преброяване на населението и жилищния фонд в Република България. От 0,00 часа на 7 септември до 24,00 часа на 17 септември 2021 г. се провежда преброяване на населението чрез попълване на електронна преброителна карта. Електронното преброяване ще бъде достъпно на територията на цялата страна от...


Галерия