ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА

МКБППМН

Oтчет за дейността на Mестната Kомисия за Борба срещу Противообществените Прояви на Малолетни и Непълнолетни през 2019 г.


Отчет за дейността на Местната Комисия за Борба срещу Противообществените Прояви на Малолетни и Непълнолетнипрез 2018г.Tук може да намерите информация за сайта на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни
/МКБППМН/
http://mkbppmn-bsl.org/?page_id=18

Потърсете в сайта

Местоположение