ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА

ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА И СПОРТ

          На територията на Община Бяла Слатина функционират 3 началниучилища, 3 основни училища, 1 прогимназия, 3средни общообразователни училища и2 професионални гимназии. Шест от тях са средищни - СОУ „Христо Ботев” с.Габаре, ОУ” Св.св. Кирил иМетодий” с.Попица, НУ „Христо Ботев”гр.Бяла Слатина, НУ ”Цани Гинчев” гр.БялаСлатина, Прогимназия „Св.Климент Охридски”гр.Бяла Слатина, СОУ „В.Левски”гр.Бяла Слатина.

          На територията на общината осъществяват дейност 6 детски градини  , от които в гр.Бяла Слатина -  четири ; в с.Търнава – една и  една детска градина в с.Габаре.

          Всички детски заведения имат допълнителни сгради , което позволява  почти във всяко населено място от община Бяла  Слатина  децата да бъдат обхванати и прибрани в детско заведение. Броят на допълнителните сгради е 8 .

         Читалищната дейност сеосъществява от 14читалища - НЧ"Развитие-1892"гр. Бяла Слатина, НЧ"Просвета-26"с. Алтимир, НЧ"Просвета-1930" с. Буковец, НЧ"Съзнание-1919" с. Бъркачево, НЧ"Съединение-1923"с. Бърдарски геран, НЧ"Просвета-1927-Враняк"с. Враняк, НЧ"Зора-1904"с. Габаре, НЧ"Просвета-1910"с. Галиче, НЧ"ХристоБотев - Комарево" с. Комарево, НЧ"Напредък-1897"с. Попица, НЧ"Събуждане"с. Тлачене, НЧ"ВасилЛевски - 1899" с. Търнак, НЧ"Напредък- 1898" с. Търнава, НЧ „Н.Й. Вапацаров-1920г.” с.Соколаре.
 
         В Бяла Слатина и селата  функционират 7 спортни клуба -ВК"Чавдар – 1932," "Тенис клуб - Бяла Слатина",ККС"Рачев – 1927", СК по силов трибой, Културизъм, фитнес и вдигане на тежести"Чавдар", Детско-юношеска школа "Чавдар",ФК"Любимец", ФК"Ботев-Попица".

 1. Читалище Н.Й .Вапцаров, с. Соколаре
 2. 2013 година
 3. 2012 година
 4. 2012
 5. ФК "Ботев-Попица"
 6. ФК "Любимец"
 7. Детско юношеска школа "Чавдар"
 8. СК по силов трибой, Културизъм, фитнес и вдигане на тежести "Чавдар"
 9. ККС "Рачев – 1927"
 10. "Тенис клуб - Бяла Слатина"
 11. ВК "Чавдар – 1932"
 12. НЧ \\"Напредък - 1898\\" с. Търнава
 13. НЧ \\"Васил Левски - 1899\\" с. Търнак
 14. НЧ \\"Събуждане\\" с. Тлачене
 15. НЧ \\"Напредък-1897\\" с. Попица
 16. НЧ \\"Христо Ботев - Комарево\\" с. Комарево
 17. НЧ \\"Просвета-1910\\" с. Галиче
 18. НЧ \\"Зора-1904\\" с. Габаре
 19. НЧ \\"Просвета-1927-Враняк\\" с. Враняк
 20. НЧ \\"Съединение-1923\\" с. Бърдарски геран
 21. НЧ \\"Съзнание -1919\\" с. Бъркачево
 22. НЧ \\"Просвета -1930\\" с. Буковец
 23. НЧ \\"Развитие-1892\\" гр. Бяла Слатина
 24. ПГО \\" Елисавета Багряна\\" гр.Бяла Слатина
 25. ПАГ \\" Никола Й.Вапцаров\\" гр.Бяла Слатина
 26. ОУ \\"Св. Климент Охридски\\" гр.Бяла Слатина
 27. СУ \\" Васил Левски\\" гр.Бяла Слатина
 28. СУ \\" Христо Ботев\\" с.Галиче
 29. СУ \\" Христо Ботев\\" с.Габаре
 30. ОУ \\" Христо Ботев\\" с.Търнава
 31. ОУ \\" Св.св. Кирил и Методий\\" с.Попица
 32. ОУ \\" Георги Стойков Раковски\\" с.Търнак
 33. НУ \\" Цани Гинчев\\" гр.Бяла Слатина
 34. НУ \\" Христо Смирненски\\" гр. Бяла Слатина
 35. НУ \\" Христо Ботев\\" гр.Бяла Слатина
 36. ОДЗ \\"Слънчице\\" гр. Бяла Слатина с филиал в с. Попица
 37. ЦДГ \\"Червена шапчица\\" с. Габаре с филиал в с. Бъркачево
 38. ЦДГ \\"Незабравка\\" гр. Бяла Слатина с филиал в с. Соколаре и с. Тлачене
 39. ЦДГ \\"Детелина\\" гр. Бяла Слатина с филиал в с. Търнак
 40. ОДЗ \\"Вълка Ташевска\\" с. Търнава с филиали в с. Галиче и с. Алтимир
 41. ЦДГ \\"Радост\\" гр. Бяла Слатина с филиал в с. Бърдарски геран
 42. НЧ \\"Просвета-26\\" с. Алтимир
 43. Културен календар
 44. Нормативни документи
 45. Спортни клубове
 46. Читалища
 47. Училища
 48. Детски градини
 49. Музеи

Потърсете в сайта

Местоположение