За Бяла Слатина

Новини

14.06.2021
По проект „Патронажна грижа + в община Бяла Слатина“, финансиран по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-6.002-0135-C01/21.05.2021 г., по процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа + “, приоритетна ос 6 „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовката за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката”, Оперативна...

11.06.2021
Специален плакет за принос в развитието на спортен клуб ЦСКА- джудо получи кметът наобщина Бяла Слатина- инж. Иво Цветков. Посетилите го по- рано днес деца от различнивъзрастови категории, трениращи в клуба, са медалисти и шампиони от държавните първенствапо джудо и самбо. Важното в случая е да се отбележи, че тези постигнали отлични резултатиспортисти, са започнали...

10.06.2021
  В изключително вълнуващ и интересен спортен празник за всички ученици и учители от ОУ ,,Христо Ботев” с. Търнава се превърна изминалият осми юни, когато се състоя състезание по приложно колоездене – финално събитие, организирано по проект ,,Безопасно движение – мисия възможна” . В рамките на проекта бе изградена площадка за обучение по предмета Безопасност  на...

09.06.2021
ЗАПОВЕД№ 406 /09.06.2021г.гр. Бяла СлатинаНа основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 62 от Закона за лечебните растения,за осъществяване на контрол върху нерегламентираното събиране на липов цвят натериторията на Община Бяла СлатинаЗ А Б Р А Н Я В А М:1. Събирането на липов цвят, без издадено позволително от Общинска...

09.06.2021
. Д- р Виденова и д- р Найденова от РЗИ Враца се срещнаха с медицинските специалисти от училищата, детските заведения и социални услуги на територията на общината, с цел да разяснят предимствата и положителния ефект на имунизацията. В хода на срещата бяха изнесени актуални данни за броя на заразените, излекуваните, карантинираните и починалите в областта,...

03.06.2021
Семинар по проект „Шанс за всеки“ на Българската федерация по художественагимнастика и Министерството на младежта и спорта се състоя в художественатагалерия на НЧ „Развитие“ в Бяла Слатина. Мариета Дукова- председател на клуб похудожествена гимнастика „Академик“ и на Българската федерация по естетическагрупова гимнастика разказа пред присъстващите какви са целите на проекта и защонашия град е един...

Галерия