ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА

Социални институции и услуги в общността

Искра Диловска - управител на ЦНСТДМУ 

 cnot_b_sl@abv.bg ;фейсбук страница: Център за настаняване от семеен тип Бяла Слатина


Маргарита Младенова - Директор Детска ясла - margo_@abv.bg
Искра Диловска -  Център за обществена подкрепа 
Силвия Дикова - Дом за стари хора с. Попица - dsh_popitsa@abv.bg 
Искра Диловска - Преходно жилище - prehodno_bsl@abv.bg
Росица Георгиева - ЦНСТ с. Бърдарски геран - ddlrg_georgieva@abv.bg
 

Потърсете в сайта

Местоположение