ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА

Доклади

Годишен план за изпълнението на дейностите и задачите по отбранително-мобилизационна подготовка в община Бяла Слатина през 2020 г.  (31.03.2021)


Годишен  доклад за състоянието на защитата при бедствия на територията на община Бяла Слатина за 2019 г.


Доклад на община Бяла Слатина за изпълнението на областна стратегия за интегриране на ромите 2012-2020 на област Враца 

Отчет за изпълнение на интеграционните политики в община Бяла Слатина през 2019 г. във връзка с План за действие на община Бяла Слатина за подкрепа на интеграционните политики (2018-2020 г.)


Наименование Брой тегления
8_doklad_dejnosti_OMP_2020.doc 51 Изтегли

Потърсете в сайта

Местоположение