ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

     В гр.Бяла Слатина функционира и една самостоятелна детска ясла.

     Медицинското обслужване на населението се осигурява чрез ОПЛ и МБАЛ - Бяла Слатина.


    


Потърсете в сайта

Местоположение