ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА

Отчети на кмета за изпълнение на Програмата за управление на община Бяла Слатина

Отчет на кмета за изпълнението на Програмата за управление на община Бяла Слатина, ноември 2019 г. - ноември 2020 г., мандат 2019 г. - 2023 г.


Отчет на кмета за изпълнението на Програмата за управление на община Бяла Слатина за мандат 2015 г. - 2019 г.


Отчет на кмета за изпълнението на Програмата за управление на община Бяла Слатина, ноември 2017 г. - ноември 2018 г., мандат 2015 г. - 2019 г.


Отчет на кмета за изпълнението на Програмата за управление на община Бяла Слатина, ноември 2016 г. - ноември 2017 г., мандат 2015 г. - 2019 г.


Отчет на кмета за изпълнението на Програмата за управление на община Бяла Слатина, ноември 2015 г. - ноември 2016 г., мандат 2015 г. - 2019 г.


Отчет на кмета за изпълнението на Програмата за управление на община Бяла Слатина за мандат 2011 г. - 2015 г.


Отчет на кмета за изпълнението на Програмата за управление на община Бяла Слатина за мандат 2011 г. - 2015 г. - видео


Отчет на кмета за изпълнението на Програмата за управление на община Бяла Слатина през третата година от управлението за мандат 2011 г. - 2015 г.


Отчет на кмета  за изпълнението на Програматата за управление на община Бяла Слатина през втората година от управлението за мандат 2011 г. - 2015 г.


Отчет на кмета  за изпълнението на Програмата за управление на община Бяла Слатина през първата година от управлението за мандат 2011 г. - 2015 г.  1. Основна рубрика: КМЕТ
  2. Програми за управление на община Бяла Слатина
  3. Отчети на кмета за изпълнение на Програмата за управление на община Бяла Слатина - Текуща страница
  4. Отчети за изпълнение приетите решенията на Общински съвет Бяла Слатина

Потърсете в сайта

Местоположение