ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА

Отчети за изпълнение приетите решенията на Общински съвет Бяла Слатина

Мандат 2019-2023

Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет за периода 11.05.2020 г. до 10.11.2020 г.


Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет за периода 11.11.2019 г. до 10.05.2020 г.


Мандат 2015-2019

Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет за периода 11.11.2018 г. до 10.05.2019 г.


Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет за периода 11.05.2018 г. до 10.11.2018 г.


Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет за периода 11.11.2017 г. до 10.05.2018 г.


Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет за периода 11.05.2017 г. до 10.11.2017 г.


Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет за периода 11.11.2016 г. до 10.05.2017 г.


Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет за периода 11.05.2016 г. до 10.11.2016 г.


Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет за периода 10.11.2015 - 10.05.2016 г.


Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет, мандат 2011 г. - 2015 г.


Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет, мандат 2007 г. - 2011 г.


Наименование Брой тегления
2_ot4et_km.doc 3 Изтегли

Потърсете в сайта

Местоположение