ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА

Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.

ОУП приет с решение на ОбС Бяла Слатина на 16.10.2018 г.   - натисни върху текста.

 

 

Потърсете в сайта

Местоположение