ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА

Съобщения по ДОПК 07.12.2021

Дата на публикуване: 09.12.2021 09:01


До АЛЕКСАНДЪР АНГЕЛОВ АЛЕКСАНДРОВ за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602007689-1/22.07.2021г.
До АНГЕЛ ДИМИТРОВ ПАВЛОВ за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602007360-1/16.07.2021г.
До АННА ДИМИТРОВА ПАВЛОВА за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602007396-1/16.07.2021г.
До АНЕЛИЯ ХРИСТОВА ДИЛЧЕВА за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008660-1/19.10.2021г.
До АНГЕЛ ИВАНОВ ИВАНОВ за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008537-1/24.09.2021г.
До АЛЕКСАНДЪР МИЛЕНОВ РАЙКОВ за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602007382-1/16.07.2021г.
До АНАТОЛИ ПЕЮВ ВУТКОВ за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008560-1/27.09.2021г.
До БИСЕР ЛЮБОМИРОВ СОТИРОВ за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008837-1/05.11.2021г.
До БИСЕРКА ВАСИЛЕВА ГРУМЕ за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602007869-1/10.08.2021г.
До ДЕТЕЛИНА ДАНЧЕВА ПЕНЧЕВА за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602007370-1/16.07.2021г.
До ДИЛЯНА ЦВЕТАНОВА ФЕНЕРСКА за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008659-1/19.10.2021г.
До ДАНАИЛ ВЪЛЧОВ СПАСОВ за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008545-1/24.09.2021г.
До ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602007364-1/16.07.2021г.
До ЕВЕЛИНА ЗАХАРИЕВА ЮГОВСКА за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602007695-1/22.07.2021г.
До ФЕРДИ АСЕНОВ ЕМИЛОВ за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008583-1/01.10.2021г.
До ГИНКА АЛЕКСАНДРОВА КАЛОЗУМИ за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008830-1/05.11.2021г.
До ГАЛЯ ИВАНОВА КУНЧЕВА за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008401-1/08.09.2021г.
До ГЕНИСЛАВ НАЙДЕНОВ СТРАХИЛОВ за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008186-1/20.08.2021г.

До ГЕОРГИ САМУИЛОВ ГОРАНОВ за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008687-1/19.10.2021г.

До ГЕРГАНА ВАСКОВА АНГЕЛОВА за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602007697-1/22.07.2021г.

До ХРИСТИНА АЛЕКСАНДРОВА ГЕОРГИЕВА за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008654-1/19.10.2021г.

До ХЕЛГА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008768-1/04.11.2021г.

До ИВАН КОСТАДИНОВ ИВАНОВ за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008379-1/02.09.2021г.

До ИВАЙЛО ЦВЕТАНОВ АЛЕКСАНДРОВ за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008541-1/24.09.2021г.

До КОСТАДИН АНГЕЛОВ НИКОЛОВ за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602007394-1/16.07.2021г.

До КАЛИНКА ПЕТРОВА СОЛАКОВА за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602007854-1/10.08.2021г.

До КАТЯ ЦВЕТАНОВА ЦВЕТАНОВА за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602007688-1/22.07.2021г.

До ЛЮБОСЛАВ ИВОВ ЙОРДАНОВ за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008089-1/19.08.2021г.

До ЛЮБОМИР ВАСИЛОВ ЛАЧКОВ за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008124-1/20.08.2021г.

До МИМА ГЕОРГИЕВА ШЕРЕМЕДСКА за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602007682-1/22.07.2021г. 

До МАНУШКА ИВАНОВА ГОРЧЕВА за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008735-1/02.11.2021г.

До МУСТАФА КАДРИЕВ МУСТАФОВ за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008329-1/02.09.2021г.

До МОНИКА ЛЮБОМИРОВА ДАНДОРОВСКА за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602007691-1/22.07.2021г.

До МИЛЧО ПЕТКОВ МАКАВЕЕВ за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008295-1/01.09.2021г.

До МАЯ ТОДОРОВА КОЦЕВА за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008168-1/20.08.2021г.

До МИХАИЛ ЦВЕТАНОВ БРЕНИШКИ за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602007700-1/22.07.2021г.

До МИЛА ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602007673-1/22.07.2021г.

До НАДЯ АЛДИНОВА АСПАРУХОВА за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602007395-1/16.07.2021г.

До НЕЛИ ДИМИТРОВА МИЛЕВА-ЗАКУТ за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008841-1/11.11.2021г.

До НАДЯ ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008559-1/27.09.2021г.

До НИНА ТОШЕВА ХРИСТОВА за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602007406-1/16.07.2021г.

До НЕВЕНА ЙОЛОВА ХРИСТОВА за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008180-1/20.08.2021г.

До ОЛЕГ МЕТОДИЕВ МАРИНОВ за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008638-1/01.10.2021г.

До ОЛИВЪР МИЛЕНОВ РАЙКОВ за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602007381-1/16.07.2021г.

До ПАВЛИН ДАРЧОВ ПАВЛОВ за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008511-1/23.09.2021г.

До ПЕТЯ ТИНЧЕВА ВАТОВСКА за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602007867-1/10.08.2021г.

До ПЕТРАНА ВЕНЧОВА ХРИСТОВА за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008402-1/08.09.2021г.

До РАДОСЛАВА БОРИСЛАВОВА МИТКОВА за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602007376-1/16.07.2021г.

До РУМЕН ГЕОРГИЕВ ВЪЛКОВСКИ за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008678-1/19.10.2021г.

До РАДА ЖИВКОВА ИВАНОВА за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008464-1/20.09.2021г.

До РАДОСТИН МЛАДЕНОВ КИРИЛОВ за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008110-1/19.08.2021г.

До РОСЕН НИКОЛОВ ЦОНКОВ за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008009-1/17.08.2021г.

До СТЕФКА ХРИСТОВА НЕЧЕВА-ИВАНОВА за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008374-1/02.09.2021г.

До ШУРА САШЕВ ПЕШЕВ за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602007478-1/20.07.2021г.

До СЕВДА МИТКОВА ГЕОРГИЕВА за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008628-1/01.10.2021г.

До СВЕТЛИН НИКОЛОВ КАМЕНОВ за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008820-1/04.11.2021г.

До ТАТЯНА ВАСИЛЕВА ЛИЛОВА за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008372-1/02.09.2021г.

До ВЕРКА АСЕНОВА БАЧОВА за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008870-1/15.11.2021г.

До ВАЛЕНТИН АНГЕЛОВ ПАВЛОВ за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602007378-1/16.07.2021г.

До ВАЛЕРИ АТАНАСОВ ЦАНОВ за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008419-1/10.09.2021г.

До ВАЛЯ ДИМИТРОВА ЛАЗАРОВА за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008682-1/19.10.2021г.

До ВЕНЕТА ДАРЧОВА НИКОЛОВА за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008512-1/23.09.2021г.

До ВАЛЕРИЯ ГОРАНОВА ЧОМАКОВСКА за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602007684-1/22.07.2021г.

До ВЛАДИСЛАВ РУМЕНОВ ВИКТОРОВ за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602007744-1/22.07.2021г

До ВАСИЛ ЦВЕТКОВ ЛАЛОВ за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008575-1/29.09.2021г.

До ВЕЦА ТОДОРОВА СТОЙЧЕВА за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602007805-1/10.08.2021г.

До ВЕРЖИНИЯ ВЛАДИМИРОВА ЛОЗАНОВА-АЛЕКСИЕВА за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008048-1/19.08.2021г.

До ЯНКА ПЕТРОВА ВАСИЛЕВА за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008676-1/19.10.2021г.

До ЙОТО СИМЕОНОВ ЙОТОВ за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008425-1/10.09.2021г.

Наименование Брой тегления
64ysyotov.pdf 994 Изтегли документ с име "64ysyotov.pdf"
64vvlozanova.pdf 923 Изтегли документ с име "64vvlozanova.pdf"
64ypvasileva.pdf 1010 Изтегли документ с име "64ypvasileva.pdf"
64vtslalov.pdf 1101 Изтегли документ с име "64vtslalov.pdf"
64snkamenov.pdf 999 Изтегли документ с име "64snkamenov.pdf"
64vtstoicheva.pdf 990 Изтегли документ с име "64vtstoicheva.pdf"
64vapavlov.pdf 972 Изтегли документ с име "64vapavlov.pdf"
64vgchomakovska.pdf 990 Изтегли документ с име "64vgchomakovska.pdf"
64vdnikolova.pdf 928 Изтегли документ с име "64vdnikolova.pdf"
64vdlazarova.pdf 1046 Изтегли документ с име "64vdlazarova.pdf"
64tvlilova.pdf 998 Изтегли документ с име "64tvlilova.pdf"
64smgeorgieva.pdf 1001 Изтегли документ с име "64smgeorgieva.pdf"
64vrviktorov.pdf 1024 Изтегли документ с име "64vrviktorov.pdf"
64vatsanov.pdf 1034 Изтегли документ с име "64vatsanov.pdf"
64vabachova.pdf 1113 Изтегли документ с име "64vabachova.pdf"
64rbmitkova.pdf 1077 Изтегли документ с име "64rbmitkova.pdf"
64pvhristova.pdf 976 Изтегли документ с име "64pvhristova.pdf"
64shspeshev.pdf 935 Изтегли документ с име "64shspeshev.pdf"
64rmkirilov.pdf 1107 Изтегли документ с име "64rmkirilov.pdf"
64rjivanova.pdf 978 Изтегли документ с име "64rjivanova.pdf"
64shivanova.pdf 1106 Изтегли документ с име "64shivanova.pdf"
64rntsonkov.pdf 1085 Изтегли документ с име "64rntsonkov.pdf"
64rgvalkovski.pdf 983 Изтегли документ с име "64rgvalkovski.pdf"
64ptvatovska.pdf 1052 Изтегли документ с име "64ptvatovska.pdf"
64mpmakaveev.pdf 1009 Изтегли документ с име "64mpmakaveev.pdf"
64ndmileva.pdf 1080 Изтегли документ с име "64ndmileva.pdf"
64mtsbrenishki.pdf 998 Изтегли документ с име "64mtsbrenishki.pdf"
64omraykov.pdf 1084 Изтегли документ с име "64omraykov.pdf"
64nyhristova.pdf 1029 Изтегли документ с име "64nyhristova.pdf"
64naasparuhova.pdf 1102 Изтегли документ с име "64naasparuhova.pdf"
64mtkotseva.pdf 1059 Изтегли документ с име "64mtkotseva.pdf"
64nigeorgieva.pdf 921 Изтегли документ с име "64nigeorgieva.pdf"
64mvdimitrova.pdf 934 Изтегли документ с име "64mvdimitrova.pdf"
64pdpavlov.pdf 988 Изтегли документ с име "64pdpavlov.pdf"
64nthristova.pdf 973 Изтегли документ с име "64nthristova.pdf"
64ommarinov.pdf 983 Изтегли документ с име "64ommarinov.pdf"
64migorcheva.pdf 953 Изтегли документ с име "64migorcheva.pdf"
64mipetkov.pdf 717 Изтегли документ с име "64mipetkov.pdf"
64mkmustafov.pdf 908 Изтегли документ с име "64mkmustafov.pdf"
64mldandorovska.pdf 1108 Изтегли документ с име "64mldandorovska.pdf"
64lvlachkov.pdf 937 Изтегли документ с име "64lvlachkov.pdf"
64ktstsvetanova.pdf 1008 Изтегли документ с име "64ktstsvetanova.pdf"
64liyordanov.pdf 1038 Изтегли документ с име "64liyordanov.pdf"
64mgsheremedska.pdf 966 Изтегли документ с име "64mgsheremedska.pdf"
64kanikolov.pdf 972 Изтегли документ с име "64kanikolov.pdf"
64hageorgieva.pdf 963 Изтегли документ с име "64hageorgieva.pdf"
64itsaleksandrov.pdf 991 Изтегли документ с име "64itsaleksandrov.pdf"
64hsdimitrova.pdf 978 Изтегли документ с име "64hsdimitrova.pdf"
64gvangelova.pdf 901 Изтегли документ с име "64gvangelova.pdf"
64kpsolakova.pdf 1075 Изтегли документ с име "64kpsolakova.pdf"
64gsgoranov.pdf 981 Изтегли документ с име "64gsgoranov.pdf"
64ikivanov.pdf 973 Изтегли документ с име "64ikivanov.pdf"
64edpetrova.pdf 846 Изтегли документ с име "64edpetrova.pdf"
64faemilov.pdf 863 Изтегли документ с име "64faemilov.pdf"
64ddpencheva.pdf 771 Изтегли документ с име "64ddpencheva.pdf"
64gakalozumi.pdf 779 Изтегли документ с име "64gakalozumi.pdf"
64dtsfenerska.pdf 816 Изтегли документ с име "64dtsfenerska.pdf"
64ezugovska.pdf 840 Изтегли документ с име "64ezugovska.pdf"
64gnstrahilov.pdf 987 Изтегли документ с име "64gnstrahilov.pdf"
64dvspasov.pdf 785 Изтегли документ с име "64dvspasov.pdf"
64gikuncheva.pdf 1015 Изтегли документ с име "64gikuncheva.pdf"
64aiivanov.pdf 842 Изтегли документ с име "64aiivanov.pdf"
64apvutkov.pdf 797 Изтегли документ с име "64apvutkov.pdf"
64aaaleksandrov.pdf 796 Изтегли документ с име "64aaaleksandrov.pdf"
64amraykov.pdf 790 Изтегли документ с име "64amraykov.pdf"
64blsotirov.pdf 785 Изтегли документ с име "64blsotirov.pdf"
64bvgrume.pdf 904 Изтегли документ с име "64bvgrume.pdf"
64adpavlov.pdf 832 Изтегли документ с име "64adpavlov.pdf"
64adpavlova.pdf 775 Изтегли документ с име "64adpavlova.pdf"
64ahdilcheva.pdf 756 Изтегли документ с име "64ahdilcheva.pdf"
  1. Съобщения по ДОПК 07.12.2021 - Текуща страница
  2. 2022
  3. Съобщения по ДОПК 09.12.2021
  4. Съобщения по ДОПК 03.12.2021
  5. 2021

Потърсете в сайта

Местоположение