ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА

Формули за разпределение на средствата

Дата на публикуване: 04.03.2014 13:43


Заповед № 129/30.03.2022 на Кмета на община Бяла Слатина, относно утвърждаване на формула за разпределение на средствата на детски градини по разходни стандарти -  държавна дейност за 2022 г.

Заповед № 130/30.03.2022 г. на Кмета на община Бяла Слатина, относно утвърждаване на формула за разпределение на неспециализирани училища, без професионални паралелки и професионални гимназии по разходни стандарти за 2022 година 

Формула за разпределение на средствата на неспециализирани училища, без професионални паралелки и професионални гимназии па разходни стандарти за 2021 година

Заповед № 98/17.02.2021г. за утвърждаване на формула за разпределение на средствата по разходни стандарти за общинските детски градини.


Заповед №29 / 29.01.2019 г. за Формула за разпределение на средствата на неспециализирани училища за 2019 г., на основание чл.44, ап.2 ЗМСМА
Заповед №291 / 10.05.2018 г. на Кмета на Община Бяла Слатина. Правила за определяне работните заплати на директорите на общинските детски заведения за 2018 г.
Заповед № 90/ 26.02.2018 г. на Кмета на община Бяла Слатина за утвърждаване на формула за разпределение на средствата на детските градини по единни разходни стандарти - държавна дейност за 2018 г.
Заповед №119 / 27.02.2017 г. на Кмета на Община Бяла Слатина за утвърждаване на формула за разпределение на средствата на детските градини по единни разходни стандарти - държавна дейност 2017 г.
Заповед №116 / 27.02.2017 г. Бюджети на общинските училища - второстепенни разпоредители с бюджет, 2017 г.
Приложения към заповед № 116 / 27.02.2017 г.
Заповед №139 / 10.03.2016 г. Бюджети на общинските училища и детски градини - второстепенни разпоредители с бюджет, 2016 г.

Заповед №315 / 06.03.2015 г.  Бюджети на общинските училища и детски градини - второстепенни разпоредители с бюджет, в съответствие с разпределението на средствата по Единните Разходни Стандарти
Заповед №311 / 25.02.2015 г.  Формула за разпределение на средствата на целодневните детски градини и обединени детски заведения по ЕРС за 2015 г.
Заповед №309 / 24.02.2015 г.  Формула за разпределение на средствата на общообразователните училища по ЕРС за 2015 г.
Заповед №93 / 06.08.2014 г. за утвърждаване бюджетите на общинските училища и детски градини
Заповед за утвърждаване на формула за разпределение на средствата по ЕРС между  ЦДГ и ОДЗ  на територията на община Бяла Слатина за 2014 година
Заповед за утвърждаване на формула за разпределение на средствата по ЕРС между общинските училища на територията на община Бяла СлатинаНаименование Брой тегления
zapoved_formuladg_2022.pdf 309 Изтегли документ с име "zapoved_formuladg_2022.pdf"
Заповед №130 от 30.03.2022 за утвърждаване на формула за разпределение на средствата за 2022г..pdf 323 Изтегли документ с име "Заповед №130 от 30.03.2022 за утвърждаване на формула за разпределение на средствата за 2022г..pdf"
109_19_02_2021.pdf 985 Изтегли документ с име "109_19_02_2021.pdf"
zap_formdg_2021.doc 1006 Изтегли документ с име "zap_formdg_2021.doc"

Потърсете в сайта

Местоположение