ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА

Съобщение към местните ръководства на политически партии и коалиции от партии

12.04.2021 17:27
Общинска администрация – Бяла Слатина, приканва местните ръководства на политическите партии и коалиции от партии да изпълнят задълженията си, произтичащи от чл. 186, ал. 3 на Изборния кодекс, а именно да премахнат разлепените агитационни материали на територията на община Бяла Слатина, след проведените на 04 април 2021 г. избори за Народно събрание.
Съгласно чл. 472, ал. 1 от Изборния кодекс при неизпълнение на задължението по чл. 186, ал. 3 на лицето, което представлява политическата партия ще бъде наложена глоба от 1000 до 5000 лв.
 
 
 
 
ИНЖ. ИВО ЦВЕТКОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

Потърсете в сайта

Местоположение