ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА

Училища

Дата на публикуване: 15.10.2012 13:36

Общинската образователна мрежа обхваща 11 училища:
-    Начално училище „Христо Ботев“ гр. Бяла Слатина;
-    Начално училище „Цани Гинчев“ гр. Бяла Слатина;
-    Начално училище „Христо Смирненски“ гр. Бяла Слатина;
-    Основно училище „Св. Климент Охридски“ гр. Бяла Слатина;
-    Средно училище „Васил Левски“ гр. Бяла Слатина;
-    Професионална агротехническа гимназия „Никола Й. Вапцаров“ гр. Бяла Слатина;
-    Основно училище „Христо Ботев“ с.Търнава;
-    Основно училище „Св.св. Кирил и Методий“ с.Попица;
-    Основно училище „Георги Стойков Раковски“ с.Търнак;
-    Средно училище „Христо Ботев“ с.Габаре;
-    Средно училище „Христо Ботев“ с.Галиче;
На територията на общината функционира и едно държавно училище: Професионална гимназия по облекло „Елисавета Багряна“ гр. Бяла Слатина.
В училищата са създадени условия за обхват на ученици подлежащи на задължително обучение.
Общият брой на учениците в дневна форма на обучение в общинските училища за учебната 2016/2017 година е 2572 ученика, от тях със специални образователни потребности – 130 ученика в 125 паралелки.

Транспорта на учениците, подлежащи на задължително обучение на територията на община Бяла Слатина, от населените места, в които няма училище, до средищните и приемащите училища се осъществява с училищни автобуси.

 1. Училища - Текуща страница
 2. Читалища
 3. Читалище Н.Й .Вапцаров, с. Соколаре
 4. 2013 година
 5. 2013 година
 6. 2012 година
 7. 2013 година
 8. 2012
 9. ФК "Ботев-Попица"
 10. ФК "Любимец"
 11. Детско юношеска школа "Чавдар"
 12. СК по силов трибой, Културизъм, фитнес и вдигане на тежести "Чавдар"
 13. ККС "Рачев – 1927"
 14. "Тенис клуб - Бяла Слатина"
 15. ВК "Чавдар – 1932"
 16. НЧ \\"Напредък - 1898\\" с. Търнава
 17. НЧ \\"Васил Левски - 1899\\" с. Търнак
 18. НЧ \\"Събуждане\\" с. Тлачене
 19. НЧ \\"Напредък-1897\\" с. Попица
 20. НЧ \\"Христо Ботев - Комарево\\" с. Комарево
 21. НЧ \\"Просвета-1910\\" с. Галиче
 22. НЧ \\"Зора-1904\\" с. Габаре
 23. НЧ \\"Просвета-1927-Враняк\\" с. Враняк
 24. НЧ \\"Съединение-1923\\" с. Бърдарски геран
 25. НЧ \\"Съзнание -1919\\" с. Бъркачево
 26. НЧ \\"Просвета -1930\\" с. Буковец
 27. СУ \\" Христо Ботев\\" с.Габаре
 28. ОУ \\" Христо Ботев\\" с.Търнава
 29. ОУ \\" Св.св. Кирил и Методий\\" с.Попица
 30. ОУ \\" Георги Стойков Раковски\\" с.Търнак
 31. НУ \\" Цани Гинчев\\" гр.Бяла Слатина
 32. НУ \\" Христо Смирненски\\" гр. Бяла Слатина
 33. НУ \\" Христо Ботев\\" гр.Бяла Слатина
 34. ОДЗ \\"Слънчице\\" гр. Бяла Слатина с филиал в с. Попица
 35. ЦДГ \\"Червена шапчица\\" с. Габаре с филиал в с. Бъркачево
 36. ЦДГ \\"Незабравка\\" гр. Бяла Слатина с филиал в с. Соколаре и с. Тлачене
 37. ЦДГ \\"Детелина\\" гр. Бяла Слатина с филиал в с. Търнак
 38. ОДЗ \\"Вълка Ташевска\\" с. Търнава с филиали в с. Галиче и с. Алтимир
 39. ЦДГ \\"Радост\\" гр. Бяла Слатина с филиал в с. Бърдарски геран
 40. НЧ \\"Просвета-26\\" с. Алтимир
 41. Културен календар
 42. Нормативни документи
 43. Спортни клубове
 44. Детски градини
 45. Музеи
 46. НЧ \\"Развитие-1892\\" гр. Бяла Слатина
 47. ПГО \\" Елисавета Багряна\\" гр.Бяла Слатина
 48. ПАГ \\" Никола Й.Вапцаров\\" гр.Бяла Слатина
 49. ОУ \\"Св. Климент Охридски\\" гр.Бяла Слатина
 50. СУ \\" Васил Левски\\" гр.Бяла Слатина
 51. СУ \\" Христо Ботев\\" с.Галиче

Потърсете в сайта

Местоположение