ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА

ЗЗЛД

Дата на публикуване: 28.06.2018 15:28

От 25 май 2018 г. влeзe в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

 

АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ:

ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

ул. "Климент Охридски" № 68

е-mаil:  gdpr@oabsl.com  ,  obst_bs@yahoo.com 

 

ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ:

Петър Цветанов Петров - зам.кмет "Проекти и финанси"

тел. 0896 870 200 

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

 

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

Потърсете в сайта

Местоположение