ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА

Документи

Дата на публикуване: 14.02.2019 11:19


Вътрешни правила за достъпа до обществена информация и предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване в община Бяла Слатина 


Заповед № 131/30.03.2022 г. на Кмета на община Бяла Слатина, относно изменение на Вътрешните правила за достъпа до обществена информация и предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване в община Бяла Слатина. 


Заповед № 865 на Кмета на община Бяла Слатина, относно утвърждаване Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в Интернет за сферата на дейност на Общинска администрация.


Заповед № 712 на Кмета на община Бяла Слатина, относно утвърждаване Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в Интернет за сферата на дейност на Общинска администрация.


Заповед № 311/ 21.06.2019 г. на Кмета на община Бяла Слатина, относно определяне на лицето Деница Василева, която да изпълнява функцията на "администратор-модератор" от името на Община Бяла Слатина

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейността на община Бяла Слатина, както и формите, в които е достъпна по чл. 15, ал. 3 от Закона за достъп до обществена информация


Заповед № 600 за определяне на длъжностно лице, което отговаря за предоставянето на достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация


Потърсете в сайта

Местоположение