ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА

„Извършване на строително-ремонтни работи за „Подобряване на културната инфраструктура в НЧ „Напредък – 1898“ – с.Търнава, общ. Бяла Слатина“.

Дата на публикуване: 01.10.2018 14:20

„Извършване на строително-ремонтни работи за „Подобряване на културната инфраструктура в НЧ „Напредък – 1898“ – с.Търнава, общ. Бяла Слатина“.

Документация за участие - част първа

Документация за участие - част втора

Документация за участие - част трета

Документация за участие - част четвърта

Документация за участие - част пета

Документация за участие - част шеста

Документация за участие - част седма

Документация за участие - част осма

Документация за участие - част девета


Становище относно осъществен предварителен контрол от АОП

Становище относно осъществен предварителен контрол от АОП - втори етап 

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Протокол №1

Протокол №2

Протокол за предаване на протоколи 

Решение за избор на изпълнител


Договор за изпълнение - част 1

Договор за изпълнение - част 2

Договор за изпълнение - част 3

Договор за изпълнение - част 4

Договор за изпълнение - част 5

Договор за изпълнение - част 6

Договор за изпълнение - част 7

Договор за изпълнение - част 8

Договор за изпълнение - част 9

Договор за изпълнение - част 10 

Обявление за възложена поръчка

 

 


Потърсете в сайта

Местоположение