ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА

Алтимир

Дата на публикуване: 27.09.2012 16:46


Благовест Симеонов Благоев
Кмет на с. Алтимир
Email: altimir@oabsl.bg, тел: 09138 / 2230, 0893326481
 

Село Алтимир е разположено в плодородната Дунавската равнина, по левия бряг на река Скът.

Най-ранните обитатели в околностите на селото са първобитните хора. Те се заселват тук в началото на Новокаменната епоха, като образуват селище в месността Бреста, на 1 км. северозападно от днешното село Алтимир. Това е една естествено укрепена височинка сред равнината, оградена на изток и юг с блато.
Разкриване на останките от това селище става през 1924 г. при изкопи за трасето на ж.п. линия Оряхово - Червен бряг. Намерени са артефакти от кремък, кости от животни, глина. През 1951 г. при изкопите за новата ж.п. линия Враца - Оряхово, са намерени още няколко каменни брадвички и чукове, парчета от глинени съдове и кремъчни стъргала.

При избухването на Балканската война в 1912 година трима души от Алтимир са доброволци в Македоно - одринското опълчение.

Потърсете в сайта

Местоположение