ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА

Съобщения по Закона за Гражданска Регистрация.

Дата на публикуване: 12.04.2018 14:45


Заповед № 311/04.07.2022 на кмета на община Бяла Слатина, относно заличаване на адресни регистрации по настоящ адрес, поради това че не е спазена разпоредбата по чл. 94, ал. 1 и чл. 99, ал. 1 от Закона за гражданска регистрация - публикувано на 06.07.2022 г. 

Уведомление съгласно Заповед №264/10.06.2022 г. на кмета на община Бяла Слатина, относно автоматизирано заличаване на адресни регистрации по настоящ адрес на Славей Кьосев - публикувано на 14.06.2022 г.

Уведомление съгласно Заповед № 263/10.06.2022 г. на кмета на Община Бяла Слатина, относно автоматизирано заличаване на адресни регистрации по настоящ и постоянен адрес на: Румен Пенчев, Десислав Йорданов, Цветано Йорданов, Стела Кирова, лично и като законен представител на Цветелина Рускова, Борислав Русков, Ибрахим Емилов. - публикувано на 14.06.2022 г. 

Заповед № 263/10.06.2022 на кмета на Община Бяла Слатина, относно заличаване на адресни регистрации по постоянен адрес на Румен Пенчев, Десислав Йорданов, Цветан Йорданов, Стела Кирова, Цветелина Рускова, Борислав Русков, Ибрахим Емилов за адрес гр. Бяла Слатина, ул. Тодор Каблешков № 38 - публикувано на 10.06.2022 г. 

Заповед № 264/10.06.2022 г.  на кмета на Община Бяла Слатина, относно заличаване на адресна регистрация по настоящ адрес на Славей Кьосев, гр. Бяла Слатина, ул. Пазарище № 3 - публикувано на 10.06.2022 г. 

 ДЕСИСЛАВ ************ ЙОРДАНОВ, ГР. БЯЛА СЛАТИНА, УЛ. ***************“ № 38

 ЦВЕТАН ********* ЙОРДАНОВ, ГР. БЯЛА СЛАТИНА, УЛ. *************** № 38

 СТЕЛА ********** КИРОВА – ЛИЧНО И КАТО ЗАКОНЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА: ЦВЕТЕЛИНА ********** РУСКОВА, БОРИСЛАВ ********** РУСКОВ, ИБРАХИМ ********** ЕМИЛОВ, ГР. БЯЛА СЛАТИНА, УЛ. ***************“ № 38

относно молба с вх. № 9400-1046/29.04.2022 г. с искане за заличаване на адресните Ви регистрации по постоянен и настоящ адрес

Публикувано на 10.05.2022 г.

 


Заповед № 580/31.08.2021 г. относно отказ за заличаване на адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес - публикувано на 31.08.2021 г.


До г-жа Светла Трифонова с адрес гр. Враца, ж.к. Дъбника бл. 21 - относно промяна на данни в Регистъра на населението - публикувано на 19.05.2021 г. 


Заповед № 347/14.05.2021 г. за заличаване на адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес


Заповед № 748/09.11.2020 г. за заличаване на адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес


Уведомление до Г-н Красимир Костов, във връзка с получено писмо на Държавната агенция за закрила на детето и съгласно Заповед № 725/29.10.2020 г. на кмета на община Бяла Слатина.  - публикувано на 05.11.2020 г.


Заповед 725 / 29.10.2020 г. на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 99б от Закона за гражданска регистрация.


Заповед 753 / 20.12.2018 г. на кмета на община Бяла Слатина за заличаване на адресна регистрация по постоянен адрес.


Заповед 514 / 16.08.2018 г., на кмета на Община Бяла Слатина, на основание чл.44, ал.2, за заличаване на адресна регистрация по настоящ адрес.


Заповед 218/05.04.2018 г. на кмета на община Бяла Слатина, на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка със заличаване адресната регистрация по настоящ адрес на лице.


 


Наименование Брой тегления
Zapoved.pdf 95 Изтегли документ с име "Zapoved.pdf"
проверка 2.pdf 151 Изтегли документ с име "проверка 2.pdf"
проверка1.pdf 152 Изтегли документ с име "проверка1.pdf"
S22C-822061014291.pdf 163 Изтегли документ с име "S22C-822061014291.pdf"
S22C-822061014290.pdf 144 Изтегли документ с име "S22C-822061014290.pdf"
уведомление за проверка до лицата-3-ЗА ПУБЛИКУВАНЕ.doc 178 Изтегли документ с име "уведомление за проверка до лицата-3-ЗА ПУБЛИКУВАНЕ.doc"
уведомление за проверка до лицето-публикуване 2.doc 160 Изтегли документ с име "уведомление за проверка до лицето-публикуване 2.doc"
уведомление за проверка до лицата-публикуване10.doc 188 Изтегли документ с име "уведомление за проверка до лицата-публикуване10.doc"
уведомление-заличаване-до лицето-за публикуване.doc 586 Изтегли документ с име "уведомление-заличаване-до лицето-за публикуване.doc"
заповед заличаване-за публикуване (1).doc 535 Изтегли документ с име "заповед заличаване-за публикуване (1).doc"
zap-zalichavane.pdf 368 Изтегли документ с име "zap-zalichavane.pdf"
Hristo-Desi.pdf 541 Изтегли документ с име "Hristo-Desi.pdf"
S22C-821091708290.pdf 759 Изтегли документ с име "S22C-821091708290.pdf"
svetla trifonova.pdf 837 Изтегли документ с име "svetla trifonova.pdf"
Zapoved_347_zalichavane_PA.pdf 812 Изтегли документ с име "Zapoved_347_zalichavane_PA.pdf"

Потърсете в сайта

Местоположение