ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА

Други уведомления

Дата на публикуване: 06.03.2019 15:54

Съобщение на основание чл. 550, ал. 2 от ГПК

На основание чл. 550, ал. 2 от ГПК, Община Бяла Слатина разгласява молба за обявяване на смърт на Ирина Радева Александрова, родена през 1978 г. в гр. Варна, р-н Аспарухово.

С Определение № 260173 от 11.03.2021 г. на съдия докладчик по гр. д. № 314/2021 г., Районен съд – Бяла Слатина е постановил да бъде извършено разгласяване на молбата на Александър Радев Александров, като наследник на Ирина Радева Александрова.

   

Искова молба - линк

 

Публикувано на: 17.03.2021 г. От Мадлена СъйноваУведомление във връзка чл. 61, ал.3 от АПК - Публикувано на 06.03.2019 г.

Наименование Брой тегления
S22C-821031716230.pdf 1609 Изтегли документ с име "S22C-821031716230.pdf"

Потърсете в сайта

Местоположение